Petra Shrem Transformačný Koučing

transformačný kouč

Cesta k Finančnej a Osobnej Slobode

Balíček obsahuje 6 sedení + 5 BONUSOV

6 týždňový individuálny alebo skupinový transformačný program, v ktorom budeme krok po kroku odkrývať a eliminovať 3 hlavné programy, ktoré na podvedomej úrovni špecifickým spôsobom limitujú vaše financie, sebavedomie a úspech.
Odstránením týchto 3 základných limitujúcich programov budete cítiť príval životnej energie a entuziazmu, budete autentickejší, sebavedomejší a opäť schopný podnikať konkrétne kroky na ceste k finančnej a osobnej slobode.
V tomto programe:
1. Odstránime podvedomé rodinné vzorce, ktoré limitujú vaše financie, sebahodnotu a autentickosť a určujú váš terajší finančný strop
2. Reálne spracujeme stresujúce životné situácie a negatívne vzorce chovania a myslenia pomocou účinnej techniky, pri ktorej sa prvé výsledky dostavujú do niekoľkých minút. Nadobudnete pocit slobody od udalostí z minulosti, ktoré pretvoríte na zdroj vašej sily.
3. Transformujeme akékoľvek negatívne životné udalosti, ktoré špecificky a na podvedomej úrovni ovplyvňujú spôsob ako narábate s peniazmi a úroveň vášho sebavedomia a to, ako sa prejavujete navonok.

Absolvujete aj 3 cielené sedenia.  Medzi jednotlivými sedeniami, na ktorých sa venujeme dole uvedeným procesom, sú zaradené 3 cielené sedenia na ktorých sa budeme špecificky venovať podrobnému eliminovaniu už nájdených programov a a následne posilníme Vaše sebavedomie, autentickosť a charizmu zadaním nových vzorcov a stratégii, ktoré vám prinesú želané výsledky.

KROK Č. 1: Vytvorte si vlastnú „FINANČNÚ MAPU“

 • Rozpoznajte, ako peniaze ovplyvňujú všetky aspekty vášho života a prevezmite kontrolu nad svojimi financiami a finančnými rozhodnutiami.
 • Zistite, prečo ste finančne tam kde ste a aké vzorce a presvedčenia vám neslúžia.
 • Odhaľte „5 druhov peňazí“ a vaše limitujúce presvedčenia a negatívne emócie, ktoré s nimi spájate a ktoré vás blokujú. Získate tým jasnosť a komplexný prehľad toho, čo vás v skutočnosti finančne brzdí. Odídete zo sedenia s vašou osobnou „finančnou mapou“, ktorá vám poslúži ako návod na to, čo potrebujete v živote vyriešiť, aby ste boli nielen finančne, úspešní.

KROK č. 2: Odhaľte Ranné Nefunkčné Finančne Vzorce

 • Začnite zarábať viacej peňazí, prevezmite kontrolu nad dlhmi a začnite si vytvárať finančnú istotu!
 • Pomocou tohto procesu odkryjeme a eliminujeme najhlbšie mechanizmy ako a prečo limitujete a sabotujete váš finančný príjem. Takisto zistíme a eliminujeme dôvody, pre ktoré vytvárate dlhy a/alebo sabotujete vaše úspory.

KROK č. 3: Odstráňte vplyv neúspešného rozhodnutia alebo životnej skúsenosti z minulosti, ktorá poznačila vaše financie a/alebo sebadôveru

 • Odhaľte a eliminujte obrovský zdroj negatívnej energie z udalosti, ktorá špecificky a na podvedomej úrovni ovplyvňuje stav vašich financií, predovšetkým dlhov alebo stav úspor.
 • Ak sa nedokážete zbaviť dlhov, alebo nech robíte čokoľvek, stav vašich úspor je neustále rovnaký a spôsobuje vám stres a oberá vás o pocit bezpečia, je načase sa popasovať so životnými rozhodnutiami alebo udalosťami, ktoré dlhy alebo nedostatok úspor spôsobili.
 • Spracovaním príčiny budete schopný váš stav financií okamžite a efektívne riešiť.

Navyše získate tieto BONUSY:

 • Nahrávka každého sedenia
 • Mentoring forme krátkych 15 min. telefonických rozhovorov o progrese cvičení a úloh
 • E-mailová a telefonická podpora
 • Prístup na súkromnú facebookovú podpornú skupinu
 • Na "mieru šitý recept" na odstránenie negatívnych programov a blokov