Petra Shrem Transformačný Koučing

transformačný kouč

Čo je transformačný koučing?

Transformačný koučing predstavuje jedinečný prístup k riešeniu problémov klienta. Pomocou transformačných procesov odkrýva skryté korene problémov a rieši ich príčinu a nie iba následky. Preto je maximálne účinný, efektívny a vedie k reálnym výsledkom. Transformácia klienta je rozdelená na dve fázy: 

Úvodná fáza pozostáva z odhaľovania a predovšetkým eliminovania podvedomých negatívnych programov, limitujúcich presvedčení a vzorcov chovania. Taktiež pomocou transformačných techník spracovávame negatívne emócie, ktoré sa vyplavujú na povrch. V transformačnom koučingu je identifikovanie, vyjadrenie a spracovanie emócií dôležitou súčasťou.

Druhá fáza je motivačná a zameraná na zadávanie si cieľov a dosahovanie míľnikov vo vonkajšom svete.