Petra Shrem Transformačný Koučing

transformačný kouč

Ochrana osobných údajov 

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Pokiaľ ste našimi zákazníkom, účastníkom našich webinárov, odberateľom novieniek či newslettra, alebo ste návštevníkom tohoto webu, zverujete nám vaše osobné údaje a my dbáme na to, aby vaše údaje boli u nás v bezpečí. Prečítajte si prosím, ako s týmito údajmi narábame, ako ich chránime a aké máte práva v súvislosti s "GDPR". 

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie  o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej len „GDPR“). 

Zásady spracúvania osobných údajov 

Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLA MENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. 

Kto je prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je INDUSTRIE ELEKTRONIK spol. s r.o., so sídlom: Masaryková 2, Košice, 04001, Slovenská Republika, IČO: 36 171 701 , DIČ: 2020056181, IČ DPH: SK2020056181, OR Okr.súdu Košice I Oddiel: Sro Vložka číslo: 9173/V.

Táto spoločnosť prevádzkuje stránky www.enjoyskola.sk a www.transformacnykoucing.sk a spracuváva vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ,  t.z. určuje ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhu dobu a vyberá prípadne ďalších spracovateľov, ktorí budú so spracovaním pomáhať.

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok, nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese:

shrem.petra@gmail.com

ekonom@indel.sk.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

V súlade s „GDPR“ spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu, nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo nevyhnutné pre plnenie právnych povinností  vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka  a ďalších osobitných právnych predpisov.

Ďalej spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho dobrovoľného, účelného, preukázateľného a informovaného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ svoj súhlas s účelom spracovania odvoláte, budú vaše osobné údaje vyradené zo spracovania, pokiaľ nebude nutné ich spracovanie z iných právnych dôvodov (nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo pre plnenie právnych povinností).

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete samy a to z nasledujúcich dôvodov (na tieto účely:

Organizovanie webinárov, poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vašu e-mailovú adresu nevyhnutne potrebujeme k organizácií našich webinárov a k poskytnutiu  prístupu k naším elektronickým produktom a službám. Pokiaľ si objednáte niektorí z našich elektronických produktov a služieb, potrebujeme vašu e-mailovú adresu k účelu plnenia zmluvy, aby sme vám mohli zaslať zakúpený produkt alebo vytvoriť vstup do členskej sekcii.

Vedenie účtovníctva

Pokiaľ si objednáte niektorí  produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje a fakturačné údaje aby sme si splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Priamy marketing prostredníctvom e-mailu

Vaše osobné údaje (e-mail a meno, pohlavie, aké stránky na našom webu navštívite a na čo klikáte v e-maily, a kedy e-maily najčastejšie otvárate), využívame za účelom priameho marketingu - posielanie a zobrazovanie obchodných oznámení. Pokiaľ si objednáte niektorí z našich webinárov, PDF súborov, MP3 či video kurzov (či platených alebo zdarma), vnímame oprávnený záujem posielať vám newsletter s tematikou koučingu a osobnostného rozvoja. Budeme to robiť maximálne po dobu 5 rokov od prihlásenia.

Pokiaľ si kúpite niektorí z našich produktov či služieb, ako vážnemu zákazníkovi vám budeme posielať newsletter s tematikou koučingu a osobnostného rozvoja na základe oprávneného záujmu správcu po dobu 5 rokov.V súlade s „GDPR“ spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu, nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo nevyhnutné pre plnenie právnych povinností  vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka  a ďalších osobitných právnych predpisov.

Ďalej spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho dobrovoľného, účelného, preukázateľného a informovaného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ svoj súhlas s účelom spracovania odvoláte, budú vaše osobné údaje vyradené zo spracovania, pokiaľ nebude nutné ich spracovanie z iných právnych dôvodov (nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo pre plnenie právnych povinností).

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete samy a to z nasledujúcich dôvodov (na tieto účely:

Organizovanie webinárov, poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vašu e-mailovú adresu nevyhnutne potrebujeme k organizácií našich webinárov a k poskytnutiu  prístupu k naším elektronickým produktom a službám. Pokiaľ si objednáte niektorí z našich elektronických produktov a služieb, potrebujeme vašu e-mailovú adresu k účelu plnenia zmluvy, aby sme vám mohli zaslať zakúpený produkt alebo vytvoriť vstup do členskej sekcii.


Vedenie účtovníctva
Pokiaľ si objednáte niektorí  produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje a fakturačné údaje aby sme si splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.


Priamy marketing prostredníctvom e-mailu
Vaše osobné údaje (e-mail a meno, pohlavie, aké stránky na našom webu navštívite a na čo klikáte v e-maily, a kedy e-maily najčastejšie otvárate), využívame za účelom priameho marketingu - posielanie a zobrazovanie obchodných oznámení. Pokiaľ si objednáte niektorí z našich webinárov, PDF súborov, MP3 či video kurzov (či platených alebo zdarma), vnímame oprávnený záujem posielať vám newsletter s tematikou koučingu a osobnostného rozvoja. Budeme to robiť maximálne po dobu 5 rokov od prihlásenia.


Pokiaľ si kúpite niektorí z našich produktov či služieb, ako vážnemu zákazníkovi vám budeme posielať newsletter s tematikou koučingu a osobnostného rozvoja na základe oprávneného záujmu správcu po dobu 5 rokov.


Aké konkrétne údaje zbierame a právny dôvody:

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste fyzická osoba – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – na faktúru pre vás a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie zákonných povinností správcu vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.

E-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručení objednávky (vstup do online kurzov, členskej sekcie atď.), aktualizácia informácií a nového obsahu v online kurze, doručení dodatočných informácií od dodávateľa, komunikácia so zákazníkom v prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín výuky alebo koučingového sedenia – právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy.

E-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov správcu, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané a našim záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze.

Telefónne alebo mobilné číslo –  za účelom informovania o stave objednávky, VIP starostlivosť o platiaceho zákazníka,  oprávnený záujem správcu kontaktovať zákazníka v prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín výuky alebo koučingového sedenia – právnym základom je oprávnený záujem správcu - plnenie zmluvy a dodanie zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze.

Fotografie a video/audio záznamy zo seminárov a kurzovNa niektorých našich živých akciách - školeniach, seminároch, kurzov, …robíme fotografickú dokumentáciu či video/audio záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video/audio záznam slúži účastníkom online kurzu k prehratiu. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť prostredníctvom našich kontaktných údajov pred usporiadaním živej akcie. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Platobné údaje – technické zabezpečenie platby – právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

Osobné údaje zadávané na webstránke
www.enjoskola.sk
a www.transformacnykoucing.sk

E-mail – zadaný do kontaktného formulára pre získanie informácií ohľadom produktov a služieb – na základe oprávneného záujmu správcu.

E-mail – na účel vstupu do webinára (online prednášky zdarma) po zadaní emailu, na váš email je zaslaný odkaz umožňujúci prístup k obsahu webinára. Obsahom tohto emailu je aj žiadosť o súhlas so zasielaním ďalších poradenských informácií ohľadom koučingu a osobnostného rozvoja a ponúk na ďalšie produkty.

Priamy marketing cez Facebook reklamu
a Cookies a iné online identifikátory -
PRIPRAVUJEME

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží vás internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, vzhľadom na skutočnosť, že ide o váš osobný údaj.

Pokiaľ navštívite náš web, zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránkach zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu, prispôsobenie zobrazenia webových stránok, vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Pokiaľ navštívite nás web a máte vo svojom prehliadači povolené spracovanie cookies, vnímame oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívite a na základe toho cielenie a relevanciu našich facebookových reklám, a to po dobu maximálne 1 roku od vašej poslednej návštevy webu.

Pokiaľ si neprajete naše reklamy na Facebooku vidieť, môžete vypnúť cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránke Vaše predvoľby pre reklamy. (https://www.facebook.com/ads/preferences/#_=_)

Informácie zhromaždené pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, pokiaľ sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov.

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Službu Google Analytics, prevádzkovanú  spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkovanú  spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Priamy marketing cez FB Messenger - PRIPRAVUJEME

Pokiaľ kontaktujete našu FB stránku cez Messenger, požiadame vás o súhlas so zasielaním správ s tematikou koučingu a osobnostného rozvoja. Iba na základe udeleného súhlasu vám budeme zasielať tieto správy po dobu maximálne 5 rokov od udelenia súhlasu. Od zasielania správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť, stačí pokiaľ na akúkoľvek správu odpíšete slovo „stop“ a ďalšie správy vám na Messenger on nás chodiť nebudú.

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – kto má k vašim údajom prístup? 

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany. Pre niektoré konkrétne spracovateľské operácie, ktoré si nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s „GDPR“.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Poskytovatelia hostingu a serverových služieb

  • Ahrale Shrem Weill, P.O.B.176, Moshav Amirim 2011500, Izrael, IČO. 022079719

Analytické nástroje - PRIPRAVUJEME

  • Google Analytics - štatistiky návštevnosti webuGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  • Facebook pixel
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Fakturácia a účtovníctvo

  • Softvér OMEGA od spoločnosti KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01  Žilina, IČO: 31635903, zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel: Sa, vložka: č. 10564/L 


Je možné , že sa v budúcnosti rozhodneme využívať ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám, že takom prípade budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Udržujeme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

O poskytovaní dát mimo EU

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte určité práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: shrem.petra@gmail.com alebo ekonom@indel.sk. 

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka práve na prístup k údajom nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo uznáte akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov. Alebo ak si myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak vznesiete námietku voči spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením sa z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.) Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostávajú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. 

Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky realizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovania vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracované na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracované nezákonne.

Máte právo na vymazanie poskytnutých údajov (právo na zabudnutie) -  po dosiahnutí účelu poskytnutia údajov, t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá.

Právo na vymazanie poskytnutých údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je možné prostredníctvom tlačidla „odhlásiť“ v emailovej kampani alebo nám napíšete na kontaktný email: shrem.petra@gmail.com alebo ekonom@indel.sk.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme pre plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy, na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní. . O dokončení vymazania vás budeme informovať na e-mail.

Žiadosti pri uplatňovaní vašich práv ako právo na doplnenie a zmenu osobných údajov, právo na obmedzenie spracovanie, právo požadovať prenos osobných údajov, právo namietať náš oprávnený záujem, právo odvolať súhlas so spracovaním vybavíme do 48 hodín od doručenia. V prípade komplikovanej žiadosti,  vybavíme vašu žiadosť najneskôr do 30 dní od jej doručenia. V prípade práva na vymazanie, práva na prístup k údajom, vybavíme vašu žiadosť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky. V prípade, ak na vašu žiadosť nebudeme reagovať do 30 dní od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky podľa ust. & 100 zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom a účinnom znení (konanie o osobných údajov.)

Mlčanlivosť a Tretie strany

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách  spracúvania osobných údajov.

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spracovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje (na základe spracovateľských zmlúv), sú viazaní diskrétnosťou, a sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.

Odovzdávanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 24.5.2018.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

V prípade akejkoľvek zmeny našich zásad spracovania osobných údajov, bude nové znenie týchto zásad uvedené na adrese https://transformacnykoucing.sk/ochrana-udajov/ Pozrite sa na túto stránku v ľubovoľnom čas, kedy chcete vidieť aktuálne znenie našich zásad spracovania osobných údajov.

Ďakujeme za vašu dôveru!