Petra Shrem Transformačný Koučing

transformačný kouč

Revolučná Transformácia

Balíček obsahuje 10 sedení + 5 BONUSOV

Tento 10 týždňový individuálny alebo skupinový transformačný program je určený pre klientov, ktorí absolvovali individuálny alebo skupinový program “Cesta k finančnej a osobnej slobode” a sú pripravení prijať ďalšiu výzvu – vstúpiť na cestu osobnej transformácie a začať si vytvárať taký život, aký by chceli žiť. Táto cesta je plná skúšok odhodlania a vyžaduje od vás opustiť zónu komfortu, výhovoriek a prijať osobnú zodpovednosť za svoje myslenie, správanie a prístup k životu.
Pre ľudí, ktorí podnikajú alebo majú ambície podnikať, je táto práca absolútne nevyhnutná, pretože ich príjem priamo súvisí od miery akou sa vedia prezentovať, zviditeľňovať, byť efektívny, veriť v seba, v svoje schopnosti a v svoju hodnotu. Avšak program je vhodný takmer pre „každého“ (aj keď sa väčšinou snažím vyhýbať sa takému absolutistickému slovu). Negatívne vzorce a programy, ktoré budeme eliminovať majú ďalekosiahle následky nie len na finančnú situáciu, ale aj na osobný život a vzťahy.
Tento mimoriadne intenzívny program je nabitý transformačnými procesmi, ktoré
1. Odhaľujú a eliminujú 5 najsilnejších a zároveň najbežnejších negatívnych programov, ktoré bránia vyjadreniu našej skutočnej podstaty, toho kým naozaj sme. Tým sabotujú náš talent, našu snahu, ako pôsobíme na druhých ľudí, oslabujú naše vyžarovanie a charizmu, našu vnútornú silu a náš celkový prejav navonok. Jedná sa o bloky „byť neviditeľný“ , „byť dokonalý“, „nie som dosť dobrý“, „nie som hodný“ a „musí to byť ťažké“.
2. V následnej fáze sa venujeme zavádzaniu nových – zdravých a posilňujúcich vzorcov, ktoré vám umožnia dosiahnuť úplnú transformáciu.

  • Kým by ste boli, keby ste prerazili kliatbu neviditeľnosti a namiesto toho by ste sa cítili výborne vo svojej koži a vedeli by ste sa autenticky a bez zábran prezentovať?
  • Kde by ste boli, keby ste prelomili kliatbu perfekcionizmu a prestali strácať čas a energiu snažením sa o dosiahnutie dokonalosti, ktorá je nedosiahnuteľná a úplne nezmyselná?
  • Ako by ste sa cítili, ak by ste verili, že síce nie ste dokonalý, ale ste dosť dobrý nato, aby ste boli adekvátne finančne ohodnotený? Alebo adekvátne oceňovaný a vážený ľuďmi v osobnom živote?
  • Čo by ste robili inak, ak by ste verili, že je vo vašich silách a schopnostiach dosiahnuť to, po čom túžite bez zbytočného boja, bolesti a strasti?

3. Balíček obsahuje 6 sedení zameraných na jednotlivé dole uvedené procesy a 4 cielené sedenia (spolu 10 sedení), na ktorých sa budeme špecificky venovať podrobnému eliminovaniu už nájdených programov a následne posilníme Vašu sebahodnotu, autentickosť a budeme upevňovať nové posilňujúce vzorce a pracovať na dosiahnutí vašich cieľov.

 

KROK č. 1: Vytvorte si „Ambiciózny cieľ“

Začnite podnikať kroky a dosiahnite výsledky v podobe vyššieho príjmu a osobnej satisfakcie. Nastavte si ceny za svoje služby tak, aby vás odmeňovali a motivovali!
Odkryte a eliminujte prvú vrstvu limitujúcich presvedčení ohľadne toho, koľko „môžete“ zarábať a koľko si „môžete“ za svoje služby účtovať. Vďaka tomuto procesu sa otvoríte novým nápadom a príležitostiam, ktoré vyústia do kreatívnych riešení a úspechov. Uvoľnite všetku svoju vynaliezavosť a nápaditosť!


KROK č. 2: Odstráňte tieň neúspechu z minulosti

Odhaľte a eliminujte obrovský zdroj negatívnej energie v podobe hanby a vnútorných pochybností, ktoré vznikli na základe neúspechov a zlyhaní v minulosti.
Tento proces vám umožní znovu získať vieru v seba samého, v svoje schopnosti a cítiť sa opäť sebavedomo. Uvoľníme obrovské množstvo negatívnej energie, ktorá vás podvedome blokuje a spôsobuje, že žijete vo väzení minulosti a nedovolíte si opäť dať do niečoho celú svoju energiu a srdce. Pocítite veľkú vnútornú zmenu, ktorá sa prejaví aj navonok, pretože naštartuje opäť vašu vášeň, energiu a víziu pre váš vysnívaný život.


KROK č. 3: Obnovenie sebahodnoty

Odstráňte absolútne najkľúčovejší negatívny program, ktorý otvára dvere k prosperite.
Ak by ste si mali vybrať len jednu jedinú vec, na ktorej budete pracovať, a ktorá dokáže zmeniť život, je presne obnovenie sebahodnoty a preskúmanie toho, čo si myslíte, že si v živote zaslúžite. Nie potom, keď budete dokonalí, keď dosiahnete určité úspechy, ale práve tu a práve teraz. Len tak. Bez toho, aby ste na sebe čokoľvek zmenili. Program „nezaslúžim si (alebo „ešte si nezaslúžim“ respektíve „nie som hoden/hodná“ je jeden z najsilnejších negatívnych programov a je kľúčom k dosiahnutiu všetkého, čo si v živote prajete.


KROK č. 4: Odstráňte program „neviditeľnosti“

Odstráňte program „neviditeľnosti“ (je to strach z prejavenia sa, z ukázania sa, strach byť v centre pozornosti , strach byť vnímaný ako expert, odborník, líder, strach ukázať svoje skutočné ja a všetok svoj talent, múdrosť, alebo akékoľvek dary, ktoré v sebe blokujete.)
Aké by to bolo byť sám sebou a neskrývať svoje skutočné Ja? Aké by to bolo zaujať svoje miesto vo svete a podeliť sa o svoje dary a talent mimo kruhu rodiny a známych? Aké by to bolo vedieť sa zviditeľniť pre väčšiu skupinu ľudí, než doteraz? A aké by to bolo byť videný a uznávaný ako expert, odborník a líder, akým v skutočnosti ste? Pomocou tohto procesu sa zbavujeme programov, ktoré vás blokujú vo vyjadrení svojej naozajstnej podstaty na verejnosti. Tento proces je obzvlášť prelomový pre ľudí, ktorí cítia, že je v nich omnoho viac, než dávajú navonok, ako aj pre tých, ktorí vnútorne vedia, že sú „levmi“, ale navonok splývajú s davom.

 

Krok č. 5: Zbavte sa perfekcionizmu

Zbavte sa programu „musím byť dokonalý/musí to byť dokonalé“, ktorý vedie iba „k neustálej snahe o dokonalosť ale nikdy nie ku spokojnosti“.
Pomocou tohto procesu odhalíte odkiaľ sa vo vás tento program berie a prečo je to v podstate sabotérsky mechanizmus a aký dopad má na váš život. Po jeho eliminovaní budete otvorenejší, reálnejší, citlivejší a to spôsobí, že vás ľudia začnú intenzívnejšie vnímať. To vám umožní prehĺbiť medziľudské vzťahy v osobnom aj pracovnom živote.
Získajte kontrolu nad svojím časom a vymeňte „snahu o dokonalosť“ za reálne výsledky vašej činnosti.


KROK č. 6: Odhaľte vnútorné konflikty a skryté zámery na ceste za vašim cieľom

Zbavte sa vnútorných konfliktov, ktoré vás spomaľujú a sabotujú!
Tento prelomový proces odhalí najväčšie vnútorné konflikty ohľadom vašej hodnoty a podvedomej motivácie dosiahnuť a následne sabotovať vašu snahu. Zaostrite vaše vedomé a podvedomé ciele jedným smerom a podniknite také kroky, ktoré sú v súlade s celou vašou bytosťou!